Wie zijn wij?


  homepage   wie zijn wij?   Home  Email deze pagina  Print deze pagina

De missie van de Kwaliteitskring Zeeland

De Kwaliteitskring Zeeland wil, in regionaal verband, een wezenlijke bijdrage leveren aan het succes van ondernemingen, instellingen of organisaties. Vooral door aandacht te besteden aan nieuwe ontwikkelingen op het gebied van organisatie- en productkwaliteit en kwaliteit van diensten.

Dit wordt bereikt door het bevorderen van kennis over en toepassing van management-tools, met name doordat de leden leren van elkaar.

Het netwerk van de Kwaliteitskring Zeeland fungeert hierbij als instrument.

Binnen onze doelgroep richten wij ons traditioneel op de kwaliteitsprofessional, maar ook leidinggevenden / managers van andere disciplines.

In de praktijk betekent dit dat de Kwaliteitskring Zeeland activiteiten ontwikkelt die gericht zijn op:

  • Kennis uitdragen van nieuwe ontwikkelingen (lezingen).
  • Het bezoeken van bedrijven, instellingen en organisaties (bedrijfsbezoeken).
  • Gelegenheid geven tot uitwisselen van kennis, kunde en ervaringen (workshops en werkgroepen).
  • Elkaar regelmatig ontmoeten in verenigingsverband (netwerkbijeenkomsten).
  • Vormen van netwerken en samenwerking met andere gelijkgerichte (regionale) organisaties.
  • Zorg voor en waar zinvol verzorgen van opleidingen en trainingen.
Webmaster Christiaan Boland |   Powered by MySQL Copyright © KwaliteitsKring Zeeland