Quadrant “Integratiemodel Kwaliteitsmanagement”


  homepage   artikelen   quadrant   Home  Email deze pagina  Print deze pagina

Quadrant “Integratiemodel Kwaliteitsmanagement”

Door Marc D'Hoore en Peter Launspach - 01-10-2004
Quadrant “Integratiemodel Kwaliteitsmanagement” beschikbaar voor leden kwaliteitskring Zeeland

Het Euregio project Quadrant, gestart op initiatief van de Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen, geeft een 60-tal bedrijven uit Oost- en West Vlaanderen en uit Zeeland een begeleiding bij de opbouw van een geïntegreerd zorgsysteem. De Kwaliteitskring Zeeland is ook bij dit project betrokken, een aantal Zeeuwse bedrijven heeft hier aan deelgenomen.

Voka - Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen heeft, in het kader van het project Quadrant de afgelopen jaren een model ontwikkeld en in de praktijk uitgeprobeerd om bedrijven te helpen bij het optimaliseren van hun beleidsvoering en om van daaruit een systeem van integrale kwaliteitszorg op te bouwen.

Deze methodiek, voor het groeien naar een geïntegreerd zorgsysteem is geen theoretisch concept. Het is ook geen denkkader of vragenlijst die doorlopen moet worden. Het is een concreet en duidelijk stappenplan.

Het doorlopen van deze stappen leidt tot de opbouw en intergratie van een zorgsysteen voor kwaliteit, veiligheid, arbeidsomstandigheden en milieu.

Door de methodiek toe te passen leert een bedrijf wat het al in huis heeft en wat en wat ze op welke manier aan hun bestaande systeem kunnen aanvullen sturen en verbeteren.

De inspiratiebron voor de methodiek is het EFQM-Excellence model. In dit model wordt niet alleeen aandacht besteed aan de resultaten van een onderneming, maar ook aan de onderliggende factoren die verantwoordelijk zijn voor deze resultaten. Het EFQM model op zich blijkt echter in de praktijk moeilijk realiseerbaar te zijn bij het midden en klein bedrijf.

De Quadrant methodiek is een hulp om op een logische maniert te ”beginnen bij het begin”en verder alle elementen te implementeren die nodig zijn om tot een excelente organisatie te komen.

Het startpunt van de de methode is de visie van het bedrijf “wat wil het bedrijf in de toekomst bereiken”. Het begint dus eigenlijk bij de leidinggevenden (directie) en wordt dan verder in de organisatie ontwikkeld.

In de methode zijn zeven thema’s te onderscheiden:

  • resultaten,
  • beleid & strategie,
  • ondernemersplan,
  • processen,
  • mensen,
  • materialen/middelen/methodes en
  • leiderschap.

Elk van deze thema’s wordt kort belicht en de samenhang ertussen wordt duidelijk gemaakt.

Voor elk thema zijn zes aandachtspunten geformuleerd. Elk aandachtspunt is op zijn beurt in zes stappen ingedeeld. Op die manier kan elk bedrijf in zijn eigen tempo werken aan de opbouw van het systeem.Elk aandachtspunt neemt de vorige punten mee waarbij er via een aantal controles kan worden bepaalt of een stap succesvol is en er tot een volgende stap kan worden overgegaan.

Het is niet noodzakelijk om de thema’s in een bepaalde volgorde uit te werken. De ondernemer kan die thema’s bepalen waar hij gezien de bedrijfsvoering zelf het meeste aandacht aan wil besteden.

Leden van de Kwaliteitskring Zeeland kunnen dit model en de bijbehorende leidraad voor gebruik in hun eigen onderneming op de ledenwebsite downloaden (3,58 MB). Adviseurs die het model willen gebruiken moeten hiervoor toestemming vragen aan de Voka - Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen.

Webmaster Christiaan Boland |   Powered by MySQL Copyright © KwaliteitsKring Zeeland