Klimaatbeheersing, een kwestie van een goede Airco?


  homepage   artikelen   klimaatbeheersing   Home  Email deze pagina  Print deze pagina

Klimaatbeheersing, een kwestie van een goede Airco?

Welk klimaat heerst er bij uw bedrijf? Is het heerlijk koel of is het veel te warm of wisselt de temperatuur steeds? Bij dergelijke opmerkingen denk je al gauw aan de temperatuur. De inhoud van dit artikel is echter niet meteorologisch van aard. Daar hebben we voldoende gekwalificeerde weermannen en –vrouwen voor. In dit artikel staat klimaat voor ‘employeeship’ en daarmee bedoelen we de mate van persoonlijke betrokkenheid, inspanning en initiatief van de medewerkers bij het succes van hun bedrijf.

Wanneer volgens Claus Moller, oprichter en directeur van TMI Time Master International en auteur van het boek ‘Employeeship’, werknemers zich sterk betrokken voelen bij het voortbestaan van het bedrijf dan kun je spreken van een employeeship-cultuur. Binnen een dergelijke cultuur is het veel gemakkelijker om:
- Alle krachten te mobiliseren
- Noodzakelijke veranderingen acceptabel te krijgen en uit te voeren
- Goed personeel aan te trekken en vooral ook vast te houden
- De productiviteit hoog te houden en kwaliteit en goede relaties te waarborgen
- De individuele medewerkers en het bedrijf in zijn geheel te ontwikkelen

TMI heeft daartoe een drietal meetinstrumenten (energy-meters) ontwikkeld om noodzakelijke metingen te kunnen verrichten om vervolgens met een plan van aanpak te komen.

Onderstaande uitspraken zijn typerend voor het niet of wel hebben van een employeeship cultuur:

  • Werken afdelingen langs elkaar heen?
  • Vermijdt men verantwoordelijkheid?
  • Praat men over elkaar i.p.v. met elkaar?
  • Wordt er te veel gepraat en te weinig gedaan?
  • Ontbreekt het aan betrokkenheid?
  • Is iedereen bij het ondernemingsspel betrokken?
  • Voelt iedereen zich verantwoordelijk voor het succes van het bedrijf
  • Werkt men samen voor een gemeenschappelijk doel?
  • Heeft men plezier in het werk?
  • Is men er trots op het eigen bedrijf?

De titel van dit artikel luidt “klimaatbeheersing”. Als je, zoals hier het geval is, het klimaat wilt beheersen dan is het nodig dat je definieert welk klimaat voor de organisatie het meest geschikt is. Ook moet je in kaart krijgen wat de medewerkers van je bedrijf denken en voelen met betrekking tot het werkklimaat. Vervolgens wil je het klimaat sturen naar het niveau dat wenselijk is en uiteraard wil je het klimaat (zeker als het iedereen goed bevalt) zo stabiel mogelijk houden. Niemand is gebaat bij extreme wisselingen.

De klimaatmeter is een instrument dat de beleving van de medewerkers ten opzichte van een aantal positieve uitspraken over de organisatie meetbaar maakt. De uitspraken zijn verdeeld over een vijftal categorieën (klimaatfactoren), deze zijn:

1. Loyaliteit
2. Verantwoordelijkheid
3. Initiatief
4. Efficiëntie en effectiviteit
5. Organisatie, communicatie en werksfeer

Binnen deze vijf categorieën wordt met behulp van een aantal uitspraken (stellingen) een modelorganisatie uitgebeeld. De medewerkers kunnen vervolgens aangeven in welke mate zij het met die uitspraken eens zijn of niet.


Fig1.

De resultaten van de klimaatmeting zijn vervolgens weer input voor verbeterprojecten die opgestart kunnen worden om het klimaat te verbeteren. Door ook aan de “zachte kant” te werken aan continue verbetering van prestaties – de linkerpijler van het Huis van Kwaliteit (figuur 1) - ontstaat een meer evenwichtige en gedragen aanpak van gewenste veranderingen. Bij een vervolgmeting wordt zichtbaar wat de effecten zijn geweest van de verbeterprojecten die zijn opgestart.


Wim Katsma is werkzaam als senior consultant/trainer bij OAZ Advies BV te Goes. Hij begeleidt, adviseert en traint bedrijven en non-profit organisaties. Voor vragen en/of reacties op dit artikel kunt u contact opnemen met hem op emailadres info@oaz.nl of telefoonnummer 0113-256600.

 

Webmaster Christiaan Boland |   Powered by MySQL Copyright © KwaliteitsKring Zeeland