Investeren in mensen loont!


  homepage   artikelen   investeren in mensen loont!   Home  Email deze pagina  Print deze pagina
Investeren in mensen loont!

Door Peter de Jong - 21-12-2002
Dit is natuurlijk een wijsheid die al heel lang geldt. Mensen vormen immers het belangrijkste kapitaal van de onderneming. Perfecte machines, prachtige apparatuur, mooie producten: het zijn uiteindelijk de medewerkers die ze bedienen. Mensen zijn daarmee een belangrijke schakel in het succes van de onderneming. Tevreden medewerkers tevreden klanten is nog zo’n aloude wijsheid.

Hoe investeren we nu op een krachtige manier in onze mensen? En dan wel heel gericht zodat zij een bijdrage kunnen leveren in de doelstellingen van de organisatie. Om dit te bereiken kan worden gewerkt met ‘Investors in People’ (IiP): een keurmerk voor strategisch personeelsbeleid.

IiP werd in 1990 ontwikkeld in het Verenigd Koninkrijk. Inmiddels zijn er zo’n 46.000 Britse organisaties die IiP gecertificeerd zijn of bezig zijn om aan de eisen van dit keurmerk te voldoen. Ruim 30% van de beroepsbevolking is werkzaam bij bedrijven of organisaties die zich Investor in People mogen noemen.

Nederland is het eerste land dat in navolging van de Britten, IiP op brede schaal in licentie invoert en toepast. Er is momenteel internationale belangstelling voor IiP in 27 landen. Het is de bedoeling dat Nederland naar een aantal Europese landen als bruggenhoofd voor IiP gaat fungeren. Na een succesvolle pilot in Nederland is in september 2000 het projectbureau ‘Investors in People Nederland (IiPNL) opgericht.

Investors in People is een methode die niet alleen het beleid rond de ontwikkeling van uw medewerkers en uw organisatie toetst en aanscherpt, maar die ook leidt tot verbetering van zaken als communicatie, planning, leiderschap en concurrentiekracht van een organisatie. Anders gezegd: Investors in People biedt een resultaatgericht kader waarin integraal gewerkt wordt aan beter inzetbare mensen en innovatie van de organisatie.

Wat kan Investors in People opleveren?

Investors in People kan veel betekenen voor een organisatie. Zo is aangetoond dat:

  • Medewerkers meer betrokken zijn bij de bedrijfsdoelstellingen
  • Medewerkers beter gaan presteren
  • Het ziekteverzuim gaat omlaag
  • Organisaties zijn productiever en boeken betere resultaten.
  • Medewerkers langer bij de organisatie blijven
  • Het nieuwe medewerkers aantrekt (vinden - binden - en boeien!)
  • De aandacht voor opleidings- en ontwikkelingsbehoeften neemt toe.
  • Door al deze ontwikkelingen verbeteren de arbeidsverhoudingen.

In Zeeland zijn er momenteel verschillende organisaties aan de slag met IiP. Twee zorginstellingen kozen voor IIP omdat zij meer willen betekenen voor hun medewerkers: "We willen structureel aandacht besteden aan de ontwikkeling van onze mensen zodat ze hier graag werken en komen werken. Mede gelet op alle toekomstige veranderingen in de zorg biedt Investors in People structuur en draagvlak om die veranderingen ook te bereiken", vertelt Arie van Mastrigt een van de intern begeleiders van het IiP-traject in Zorgstroom.

Ben van Belzen, hoofd personeelszaken bij de Stichting Werkt voor Ouderen zegt over Investors in People: "Het is een stok achter de deur om structureel aandacht te besteden aan de ontwikkeling van medewerkers. Managers worden zich meer bewust van feit dat zij betere resultaten kunnen halen als zij zich bij iedere ontwikkelactiviteit afvragen wat het beoogde effect moet zijn. Te vaak gebeurt het nog dat we ad-hoc mensen naar cursus sturen, zonder van te voren na te gaan wat ze daar eigenlijk moeten leren en waarom ze dat moeten leren. IiP biedt hiervoor een oplossing"

"Wij gaan in eerste instantie niet voor het keurmerk", zegt Ben de Reu, directeur van RPCZ (organisatie voor educatieve dienstverlening). "Wij gebruiken IiP om naast optimalisatie van onze werkprocessen (ISO) meer aandacht te besteden aan de leerprocessen in onze organisatie. Ontwikkeling van onze mensen is geen loos woord voor ons. We zijn een kennisintensief bedrijf dat voortdurend moet innoveren. Ontwikkeling doen we dan gericht op onze toekomstige doelen. Zo maakt iedere medewerker, samen met de leidinggevende, bijvoorbeeld een persoonlijk ontwikkelingsplan. IiP is daarvoor een goed instrument dat op een heel breed terrein inzetbaar is."

In vergelijking met ISO kwaliteitssystemen zijn niet de procedures en werkprocessen de belangrijkste punten van aandacht. De bewijsvoering richt zich op de beleving van de medewerkers (feelings are facts). Het proces van erkenning maakt mooie voornemens (hoeveel plannen blijven er niet in de la liggen) afrekenbaar en neemt door een externe toetsing de vrijblijvendheid weg. De erkenning is natuurlijk de kroon (het certificaat) op het werk maar de meeste organisaties die ‘Investor in People’ zijn geworden, ervaren de reis als veel belangrijker dan de bestemming. Een Investor in People is een aantrekkelijke werkgever waar betrokkenheid voelbaar, ontwikkeling meetbaar en ontwikkelingsresultaten aantoonbaar zijn.

De weg naar het keurmerk


Peter de Jong auteur redactielid van de Kwaliteitskring Zeeland website en in het dagelijks leven werkzaam als adviseur bij RPCZ-TAO. Voor vragen en/of reacties op dit artikel kunt u contact opnemen met hem op emailadres pdejong@rpcz.nl of telefoonnummer 0118-628851

 

Webmaster Christiaan Boland |   Powered by MySQL Copyright © KwaliteitsKring Zeeland