Kwaliteit als gereedschap voor optimaal management


  homepage   artikelen   interview   Home  Email deze pagina  Print deze pagina

Kwaliteit als gereedschap voor optimaal management!
Kwaliteitskring Zeeland past missie aan

Tekst: TekstCase, Annet van de Ree - februari 2006
"Voor alleen de kwaliteitsnorm komt niemand meer", is de mening van voormalig voorzitter Henk Hamelink, initiator van het eerste uur Wout Treurniet en de huidige voorzitter Jan Stolwijk. Kwaliteitskring Zeeland paste daarom begin 2005 haar missie aan. Een verschuiving van uitwisseling van kennis en informatie over kwaliteitsmanagement naar de integratie van kwaliteit in de hele organisatie.

Basis Zeeuwse Kwaliteitskring
In Zeeland ontwikkelde zich in de jaren '90 een enorme interesse naar de ontwikkeling van kwaliteitsnormering. Een onontgonnen gebied voor veel MKB bedrijven en organisaties in gezondheidszorg of publieke dienstverlening.
Toch ligt de basis voor de Zeeuwse Kwaliteitskring begin jaren '80.
Wout Treurniet was in die tijd werkzaam als Rijksnijverheid consulent. "Werf De Schelde in Vlissingen en De Vitrite in Middelburg waren bedrijven die volgens AQAP's (Nato voorschriften) werkten. Met de bouw van COVRA (opslag en verwerking van nucleair afval) nam ook de interesse in kwaliteitssystemen toe", legt Wout uit. "Toeleveranciers dienden te voldoen aan de kwaliteitscertificering voor de bouw van COVRA, om mee te kunnen dingen in de aanbestedingen".

In samenwerking met de Kamer van Koophandel, Hogeschool Zeeland en KEMA startte Wout Treurniet met voorlichtingsbijeenkomsten. Met de vestiging van een Innovatiecentrum in Vlissingen kwam er professionele ondersteuning voor deze activiteiten. De oprichting van Kwaliteitskring Midden- en Noord-Nederland volgde en de voorlichtingsbijeenkomsten werden uitgebreid naar Zeeuws-Vlaanderen.

"Hier in Zeeuws-Vlaanderen was bij de MKB bedrijven veel behoefte aan informatie over certificering", vertelt Henk Hamelink. "ISO-certificering was een actueel item en vraag naar informatie was groot. "We twijfelden eerst nog aan de levensvatbaarheid, maar binnen het jaar werd Vereniging Kwaliteitskring Zeeuws-Vlaanderen in 1995 opgericht. De eerste bijeenkomsten trokken zo'n 50 tot 60 deelnemers".
"Vooral in de transportsector en het vervoer werd certificering al snel een scoop", valt Jan Stolwijk bij. "De combinatie van theorie en praktijk maakte de bijeenkomsten aantrekkelijk zoals excursies naar bedrijven in Nederland en België, waar men het certificeringsproces kon laten zien. Kwaliteitsmanagers hebben anno 2006 geen tijd meer voor deze dagtochten, maar voor bedrijfsbezoeken is er nog steeds veel animo.

Jan Stolwijk

Jan benadrukt: "De denkwijze over Kwaliteitszorg verandert sterk. De benadering van kwaliteit loopt nu door de hele bedrijfsvoering. Het kwaliteitsbeleid is meer gericht op de risico's in een bedrijf of organisatie. De huidige invulling vraag om toetsing van filosofie, planning en het up daten van gegevens en situaties.
Wout bevestigt deze ontwikkeling: "De normering zoals ISO-9002 was vooral gericht op de opdrachtgever. Zij bepaalden dat jouw onderneming aan deze normering moest voldoen, anders werd je gepasseerd als toeleverancier. Het INK-model, dat rond 1991 in ontwikkeling kwam, bracht hierin verandering".

Na de intensieve beginperiode begin jaren '90 nam ook de vraag naar informatie rondom certificering en kwaliteitsnormen af. De aandacht verschuift naar kwaliteitsmanagement en de factoren milieu en veiligheid kwamen steeds prominenter naar voren. De bijeenkomsten in Zeeuws-Vlaanderen en Midden- en Noord Zeeland beginnen elkaar te overlappen. Wout Treurniet had zijn carrière inmiddels afgesloten en er ontstonden toenaderingspogingen om tot een Zeeuwse Kwaliteitskring te komen. Samenwerking bestond al in de vorm van de jaarlijkse Kwaliteitsdag. En de komst van de Westerscheldetunnel vanaf maart 2003, smeedde de Zeeuwse regio's tot een geheel.

Kwaliteitskring Zeeland

Henk: "Om de samenvoeging van beide Kringen goed te laten verlopen, werden de leden gevraagd naar interesse en tijdstip van de bijeenkomsten. Organisatorisch gezien was dit een belangrijk punt. Een beleidsnota werd opgesteld met een visie op de Kring van 2002 tot 2007. Jan: "Als toenmalig vice-voorzitter was ik vrijwel vanaf de start betrokken bij Kwaliteitskring Zeeuws-Vlaanderen. Kwaliteit is mijn beroep en het is boeiend kennis en informatie te delen met anderen. De sfeer was goed, er was veel enthousiasme. Toch vroegen de ontwikkelingen binnen Zeeland en de gewijzigde informatiebehoefte van onze leden om actie. Er waren zeker verschillen van mening met Noord-Midden Zeeland, die al 2 jaar langer bezig waren, maar in 2003 was Kwaliteitskring Zeeland een feit".
Henk Hamelink

Bijdrage leveren aan succes
"Voor de huidige Kwaliteitskring Zeeland moeten de programma's veel breder zijn. Kwaliteit is niet meer zo exact. Alleen voor de kwaliteitsnorm, daar zou niemand meer voor naar een bijeenkomst komen. Beheersing en risicomanagement zijn de sleutelwoorden. De integratie van kwaliteitssystemen moeten leiden tot een in- en externe kwaliteitsbeleving. Hierop is door Kwaliteitskring Zeeland ingespeeld met de vernieuwde missie. Ook op onze succesvolle Kwaliteitsdag, die in november 2005 voor de zevende maal werd gehouden, vertalen we de kwaliteitsgedachte veel breder en richten we ons op een brede groep managers. Met titels als 'Innovatie in communicatie' en 'De menselijke factor' bleek de opzet en de selectie van sprekers garant te staan om de Kwaliteitsdag tot een succes te maken. In 2005 werd de dag beoordeeld met een gemiddeld cijfer van 8.5!

Ook de website www.kwaliteitskringzeeland.nl neemt een belangrijke plaats in als doorlopende ontmoetingsplaats voor onze kring. Sinds september 2005 is de website volledig vernieuwd en voldoet deze aan de eisen van deze tijd. Voor leden van Kwaliteitskring Zeeland is dit netwerk niet meer weg te denken. Samen met de huidige actualisering van de missie is Kwaliteitskring Zeeland gericht op de 21ste eeuw.

Webmaster Christiaan Boland |   Powered by MySQL Copyright © KwaliteitsKring Zeeland