Hoe landt de ISO 9001:2000 bij ..?


  homepage   artikelen   hoe landt de iso ... (bij atofina)   Home  Email deze pagina  Print deze pagina

Hoe landt de ISO 9001:2000 bij ...... ?

Door Ineke de Haan - 17-02-2003
Afspraakje....
Door deze rubriek kunnen leden van de kwaliteitskring tips, praktische oplossingen, handige cursussen doorgeven m.b.t. de omschakeling naar de nieuwe norm. Ook zijn we geïnteresseerd in ervaringen met de certificerende instellingen bij de hercertificering.

Als tweede in de serie ‘Hoe landt de ISO 9001:2000 bij ........?’ willen we aandacht besteden aan de ervaringen van Atofina Vlissingen B.V.

Hiervoor kregen we de medewerking van A.M. (Arie) Boer, kwaliteitsmanager van de locatie Vlissingen-Oost (havennummer 9850) en lid van de websiteredactie van de Kwaliteitskring Zeeland.

‘De nieuwe norm ISO 9001-2000 past goed bij de ontwikkelingsfase van Atofina Vlissingen B.V.’

Organisatie ATOFINA Vlissingen B.V.

ATOFINA Vlissingen B.V. is een onderdeel van het wereldwijde chemie concern ATOFINA wat op haar beurt weer een onderdeel is van TotalFinaElf.

Wereldwijd werken er bij ATOFINA circa 70.000 mensen. Op de productie locatie in Vlissingen werken er circa 180. Er worden diverse chemicaliën geproduceerd zoals toevoegingen voor kunststoffen, coating chemicaliën voor glas, agri chemicaliën en diverse andere speciale chemicaliën.

De locatie in Vlissingen huisvest vier productie eenheden en diverse ondersteunende diensten zoals: inkoop, verkoop binnendienst, onderhoudsdienst, procesontwikkeling, kwaliteitslaboratorium, opslag faciliteiten en voor de verwerking van haar eigen afvalstoffen een waterzuivering en een afval verbrandingsinstallatie.

Historie van het managementsysteem

ATOFINA Vlissingen B.V. is ISO9002 gecertificeerd sinds 1991. Voor een chemiebedrijf als ATOFINA is de ISO9002 norm een minimale standaard. Maar dat niet altijd alles van een leien dakje gaat bleek in 1995 toen er sprake was van een ‘post ISO dip’. Dat wil zeggen, er stond een handboek met het ISO-management systeem in de kast, maar na het vertrek van de toenmalige kwaliteitsmanager was de geest er uit.

Na een dikke NCR van het certificeringbureau vroeg het management van ATOFINA Vlissingen B.V. aan Arie Boer om kwaliteitsmanager te worden en een nieuwe opzet te maken. Eerst moest er een snelle reddingsactie opgezet worden om het ISO-certificaat te behouden. Die actie lukte, maar de vraag was: ’Hoe nu verder?’ Er werd gekozen voor een tweesporenbeleid: draagvlak vergroten en overzicht processen creëren.

1. Draagvlak vergroten
Om meer draagvlak te creëren voor beheer en controle van de processen werd de verantwoordelijkheid voor het beheer van de procedures bij het middenkader neergelegd. Tevens ging het middenkader interne audits uitvoeren. Door middel van een training interne auditor kregen meer medewerkers inzicht in de ISO-eisen. De grote winst was echter de spin-off van het bij elkaar in de keuken kijken tijdens de audits. Het begrip wat men voor elkaar kreeg gaf het kwaliteitszorgsysteem een positieve impuls.

2. Van afdelingen naar processen
Om meer inzicht in het systeem te verkrijgen werd de afdelingsgerichte opbouw losgelaten en werd het systeem geleidelijk omgebouwd tot een procesgericht systeem. De relaties tussen de processen (ook op het gebied van milieu en veiligheid) werden in kaart gebracht. De systematische aanpak was herkenbaar voor de medewerkers.

Invoering ISO 9001-2000

De nieuwe norm sluit goed aan bij de ontwikkelingsfase waarin ATOFINA zich nu bevindt. De proces en systeemgerichte beschrijving van het systeem is gereed. Nu is de grote uitdaging om de interne gerichtheid van de organisatie om te buigen naar een meer externe gerichtheid en de focus op de klant te richten.

Kwaliteitsdoelstellingen

De nieuwe norm stimuleert ATOFINA om zich met energie in te zetten haar kwaliteitsdoelstelling

  • Vergroten van de klantgerichtheid
  • Invoering van resultaatgerichte bedrijfsvoering
  • De samenwerking met de andere ATOFINA onderdelen te vergroten
  • Implementatie van verandermanagement

Planmatige implementatie:

ATOFINA Vlissingen B.V. werkt met een concreet actieplan voor invoering van de nieuwe norm. Bij de externe audit in november 2003 zal blijken of alle inspanningen tot het gewenste resultaat hebben geleid.

Basisconcept verandermanagement

In de chemie is beheersing van risico´s een belangrijk aspect van de bedrijfsvoering. Daarom is het belangrijk dat veranderingen beheerst verlopen. Dat is in complexe organisaties niet altijd even eenvoudig. Om verandermanagement overzichtelijk te maken heeft Arie een basismodel ontwikkeld. Aan de hand van dit model laat hij zien hoe een en ander georganiseerd kan worden. Het model is bruikbaar voor wijziging van een document maar ook voor ingewikkelde zaken zoals de introductie van een nieuw product.

Medewerkers

Storend vindt de kwaliteitsmanager van ATOFINA Vlissingen B.V. dat in de nieuwe ISO-norm ‘Personeel’ een paragraaf (§ 6.2) van ‘Management van middelen’ is. "Mensen trekken immers de kar" en verdienen een eigen hoofdstuk. Ontwikkeling van mensen is essentieel voor de ontwikkeling van de organisatie en dus ook voor de verbetering van het kwaliteitsmanagement systeem.

Ontwikkeling kwaliteitsmanager

Een kwaliteitsmanager is ook een mens en zal zich ook moeten blijven ontwikkelen. Als hij blijft stil staan kan hij ook het kwaliteitssysteem niet verder ontwikkelen. Vervolgens komen we nog tot een opstekertje voor de kwaliteitskring Zeeland: "Als eenpitter binnen een organisatie is het goed om een netwerk te hebben als de Kwaliteitskring Zeeland. Daar vind je onder andere inspiratie tot persoonlijke ontwikkeling op kwaliteitsgebied."

Stellingen

 
Electron
Atofina
 
1.
+
+
De nieuwe ISO-norm leidt bij ons tot vernieuwing.
2.
+
+
De nieuwe ISO leidt tot verbeteringen in het proces.
3.
-
++
Aanpassingen aan de nieuwe norm gingen van een leien dakje.
4.
+
+
Wij gebruiken de ISO-norm om te verbeteren.
5.
-
++
Externe audits zijn hun geld waard.
6.
++
++
Het ISO-certificaat is voor ons waardevol.
7.
+
+
Het ISO-certificaat gebruiken wij voor PR.
8.
-
-
Het management review levert werkelijk nieuwe doelstellingen op.

Afscheid

Arie, bedankt voor de tijd die je besteed hebt aan het interview. Het gesprek paste goed bij de doelstelling ‘Ontwikkeling Atofina Vlissingen B.V. van interne gerichtheid naar externe gerichtheid’. Succes met het verandermanagement en .... tot ziens bij de Kwaliteitskring!

Links

Meer weten over de activiteiten van de TotalFinaElf Groep in Nederland?
Kijk op internet: http://www.Atofina.com


Afspraakje.....

Wilt u ook in de rubriek ‘Waar landt de ISO 9001-2000 bij .......?’ vertellen over uw ervaringen t.a.v. de invoering van de nieuwe ISO 9001-2000 norm, en zo collega’s informeren met tips? Laat u het a.u.b. even weten aan de websiteredactie: websiteredactie@kwaliteitskringzeeland.nl
of rechtstreeks aan Ineke de Haan van FLOW Zorgsystemen.
Telefoon 06-44734996 of flow@zeelandnet.nl

 

Webmaster Christiaan Boland |   Powered by MySQL Copyright © KwaliteitsKring Zeeland