Hoe landt de ISO 9001:2000 bij ..?


  homepage   artikelen   hoe landt de iso ... (bij electron)   Home  Email deze pagina  Print deze pagina

Hoe landt de ISO 9001:2000 bij Electron (Terneuzen) B.V.?

Door Ineke de Haan - 23-07-2002
Afspraakje.... "Met de boot over bij Breskens, richting Terneuzen, over de brug bij Sluiskil, 2e afslag links, en dan het 1e stoplicht rechts, en dan zie je het gebouw van ELECTRON.", aldus Marco Herman, KAM-functionaris van de werkmaatschappij ELECTRON (Terneuzen) B.V.

En ja, zo makkelijk was het te vinden op die mooie zomerse dag dat we een afspraakje hadden. Rien Huijbregts als Coördinator Kwaliteit, Arbo en Milieu van de ELECTRON Holding B.V., Marco Herman en ondergetekende van FLOW Zorgsystemen als Redactielid van de community van de kwaliteitskring.

Organisatie ELECTRON
SPIE Trindel is het Europees moederbedrijf van ELECTRON. ELECTRON omvat een holding en 9 werkmaatschappijen. Er vindt ook nauwe samenwerking plaats met de SPIE bedrijven in België.

ELECTRON (Terneuzen) B.V. heeft 174 vaste medewerkers. Op dit moment zijn er ook 125 inleenkrachten werkzaam op diverse projecten. Het bedrijf houdt zich bezig met het ontwerpen, bouwen, automatiseren en onderhouden van (elektro) technische installaties hoofdzakelijk voor de markten Energie, Industrie, Water en milieu, Telecommunicatie, Infrastructuur en Utiliteit.

Historie van het managementsysteem
Nu heeft ELECTRON (Terneuzen) B.V. een modern, geïntegreerd KAM-systeem, maar 'vroeger', dat wil zeggen voor 1999, was er een 'oud' kwaliteitssysteem opgezet in volgorde van de ISO:1994 norm. Veel mappen met veel papier. Er kwamen steeds meer ontevreden gezichten omdat de beheersing van het systeem door de holding van (toen 7) vestigingen moeilijk vol te houden was. Motivatie om het ISO/VCA-certificaat bij Lloyd's te behouden moest dus op een andere manier gezocht worden.

Flowcharts
Het ei van Columbus voor ELECTRON (Terneuzen) B.V. was weergave van procedures en werkinstructie in vorm van flowcharts, stroomschema's. In 1999 werd een adviseur van Lloyd's ingehuurd, en een heel nieuw procesgericht systeem zag het licht. Geen omvangrijke handboeken meer, maar een schematisch, overzichtelijk systeem. In eerste instantie alleen op papier maar later ook op de computer. De Coördinator beheert nu het systeem vanuit de Holding, en geeft handige handboeken uit aan de KAM-functionarissen van de werkmaatschappijen, die het op hun beurt weer distribueren aan alle leidinggevenden.

Handboek op A5-formaat
Alle medewerkers ontvangen een handzaam procedureboekje op A5 formaat, inclusief een handig veiligheidsboekje 'Het Blauwe Boekje' Zo probeert ELECTRON verantwoord werken te bevorderen.

Tip
'Het Blauwe Boekje: Veilig, Gezond en Milieutechnisch verantwoord werken in de installatietechniek' van de branchevereniging Uneto/VNI. Het handzame boekje bevat naast adviezen, richtlijnen en tips ook 45 overzichtelijke werk-risicoanalyses voor de installatiebranche. Het boekje dient als informatie-medium voor de uitvoerenden medewerkers, maar is ook een goed uitgangspunt bij het voorbereiden van veiligheidsvergaderingen (toolboxmeetings).

Doelstelling
De wens is, om het managementsysteem 'als plaatje' op Intranet te zetten, maar die wens staat nog als doelstelling op het lijstje van de ELECTRON Holding B.V.

Werkwijze bij de invoering van de ISO 9001-2000

Hoe motiveer ik de directeur?

Toen begin 2001 duidelijk werd dat er een nieuwe ISO-norm kwam, en dat er weer meer werk verzet moest worden om het systeem van ELECTRON (Terneuzen) B.V. te verbeteren, krabde Marco zich eens achter het oor. We gaan al zo goed, ELECTRON (Terneuzen) B.V. groeit, de resultaten zijn prima, we hebben tevreden klanten, waarom zouden we nu nog beter willen? Hoe motiveer ik de directeur?

Lloyd's stak een handje toe door tijdens de externe audit een inventarisatie te maken van wat ELECTRON (Terneuzen) B.V. nog te doen staat om het ISO 9001:2000 certificaat te halen.

Voordelen / Aanpassingen
door ELECTRON (Terneuzen) B.V.:

  • ELECTRON (Terneuzen) B.V. probeert de aantoonbaarheid van verbeteren onder de knie te krijgen.
  • ELECTRON (Terneuzen) B.V. probeert meer aandacht te hebben voor meten, meetindicatoren bepalen en meetplannen maken. Maar Rien vindt het lastig om de metingen 'SMART' te maken. 'We werkten voornamelijk projectmatig, en ieder project is uniek.'
  • ELECTRON (Terneuzen) B.V. probeert meer te rapporteren.
  • ELECTRON (Terneuzen) B.V. heeft de samenhang in het systeem vorm gegeven in de figuur uit de nieuwe ISO-norm. Alle procedures met code en naam zijn in die uitgebreide Deming cirkel geplaatst als overzicht. Een prachtig stukje huisvlijt!
  • ELECTRON (Terneuzen) B.V. probeert de effectiviteit van genoten opleidingen te meten. Tijdens het beoordelingsgesprek wordt aan de medewerker gevraagd of de cursus heeft bijgedragen aan de effectiviteit voor ELECTRON (Terneuzen) B.V. Zo niet, dan kan het geld beter besteed worden.
  • ELECTRON (Terneuzen) B.V. probeert in overleg met alle leidinggevenden naar aanleiding van het bedrijfsplan een lange termijnplanning uit te voeren om bepaalde doelstellingen te halen.

Hoge lat
Rien kan niet altijd zo blij zijn met de prima audit-resultaten van Lloyd's. Geen opmerkingen? Voor ELECTRON dus ook geen tips voor verbeteringen! De auditors vinden zelfs dat Rien de lat (te) hoog legt. Maar de externe audit kan wel degelijk een steuntje in de rug zijn voor de KAM-coördinator. Vreemde oog dwingen nietwaar?

Tevreden medewerkers?
SPIE heeft een 'gelikt' medewerkers tevredenheidsonderzoek gedaan. Het is een globaal onderzoek, maar heeft aandacht voor de medewerkers, wat bij deze krappe arbeidsmarkt kan helpen om goede medewerkers te behouden. Of Rien en Marco tevreden zijn, is geen vraag. Mede dank zij hun inzet en enthousiasme werkt ELECTRON (Terneuzen) B.V. met een KAM-managementsysteem.

'En volgende week hebben we een voorlichtingsbijeenkomst gepland, waarbij alle leidinggevenden zijn uitgenodigd. Dan gaan we aan de slag met de ISO 9001:2000' vertelt Marco trots.

Stellingen

1.
+
De nieuwe ISO-norm leidt bij ons tot vernieuwing.
2.
+
De nieuwe ISO leidt tot verbeteringen in het proces.
3.
-
Aanpassingen aan de nieuwe norm gingen van een leien dakje.
4.
+
Wij gebruiken de ISO-norm om te verbeteren.
5.
-
Externe audits zijn hun geld waard.
6.
++
Het ISO-certificaat is voor ons waardevol.
7.
+
Het ISO-certificaat gebruiken wij voor PR.
8.
-
Het management review levert werkelijk nieuwe doelstellingen op.

Afscheid
Het uurtje is omgevlogen. Tot slot bij het doornemen van de 8 stellingen raken we weer aan de praat. Rien en Marco, hartelijk dank voor jullie openhartigheid en jullie enthousiaste verhalen. Tot ziens bij de Kwaliteitskring!

Links
www.spie.fr
www.electron.nl
www.uneto-vni.nl


Afspraakje
Wilt u ook in de rubriek 'Waar landt de ISO 9001-2000 bij ....?' vertellen over uw belevenissen t.a.v. de invoering van de nieuwe ISO 9001-2000 norm? En zo collega's informeren met tips?

Laat het even weten aan de redactie: Ineke de Haan van FLOW Zorgsystemen. Telefoon 06-44734996 of flow@zeelandnet.nlWebmaster Christiaan Boland |   Powered by MySQL Copyright © KwaliteitsKring Zeeland