Verslag toekomst van de Kwaliteitsmanager


  homepage   wat doen we?   verslag toekomst van de kwaliteitsmanager   Home  Email deze pagina  Print deze pagina

Verslag Toekomst van de Kwaliteitsmanager
29 oktober 2012Op maandag 29 oktober was het zover, de workshop  “De toekomst van de kwaliteitsmanager”
Voor mij als interim & consultant kwaliteitsmanager natuurlijk een hot topic!

 

Vooraf werd aan alle deelnemers door workshopleider Olaf van den Berg van Q-consult de kleurentest van Caluwe toegezonden en zaten we na een introductie met verschillende stakeholders een interessante praktijkopdracht uit te werken vanuit de visie van de verschillende kleuren. De uitkomst was bijzonder. Iedereen had dezelfde opdracht maar kwam in de uitwerking met een andere aanpak, gebaseerd op de eigen uitgangspunten vanuit de kleurengroep geel, rood, groen, blauw of wit. Deze ‘kleuren’ kennis van prof. De Caluwé van UvA, is boeiend en verhelderend in de aanpak van veranderingen binnen een organisatie. Olaf van den Berg kon haarfijn aantonen dat de eigenschappen uit de kleur overeenkwamen met de uitwerking van de opdracht.

Aan het einde van de middag stelde Olaf van den Berg de vraag: Wat kunnen we nu concluderen over wat de kwaliteitsmanager van de toekomst moet zijn?

“De kwaliteitsmanager van de toekomst is een flexibele manager die intern en extern snel kan schakelen, een brede kennis bezit en daarbij weet waar snel informatie te vinden is. Die op een praktische manier, fit-to-purpose, procedures maakt, waarbij interne risico`s gedekt zijn en proceseigenaren, die verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse gang van zaken binnen hun processen. Prestatie indicatoren (financieel) kunnen aantonen wat de bijdrage is van de verschillende processen aan het totaal."

Ir. Michel Hoogendoorn, KTBA Waalwijk

De presentatie van Olaf van den Berg werd door de deelnemers gewaardeerd met een mooie 8,3!
Bij deze workshop waren vier leden van de Kwaliteitskring Midden-West Brabant aanwezig, waaronder voorzitter Peter Heijblom.

   Aanmeldingen  


 

 Webmaster Christiaan Boland |   Powered by MySQL Copyright © KwaliteitsKring Zeeland