Six Sigma, Solide denk- en werkwijze


  homepage   wat doen we?   six sigma   Home  Email deze pagina  Print deze pagina

Reisavond Six Sigma

Door Rob Schieman - 19-04-2005
Op dinsdag 12 april was de Kwaliteitskring Zeeland te gast bij Dethon in Terneuzen. Op de goed bezochte bijeenkomst ontvingen de aanwezige leden een duidelijk verhaal over Six Sigma.

Voorzitter Jan Stolwijk heette een ieder van harte welkom en gaf na een korte introductie het woord over aan de heer François Roumen van ASI Consulting Netherlands die op zijn beurt het stokje weer over gaf aan de heer Martin J. Loeve van Delta Change Management. Beide heren zijn specialisten op het gebied van verandermanagement en Six Sigma.

Six Sigma, … veel meer dan statistiek alleen

François Roumen, internationaal opererend consultant èn ‘black belt’ in Six Sigma (klinkt gevaarlijker dan het is), nam als eerste het woord en startte met een ogenschijnlijk simpele vingeroefening. Slechts enkele aanwezige leden voerde de ‘wijs met je vinger naar je kin’ oefening echter correct uit. Dit beloofde wat voor de rest van de avond!

François Roumen maakte in zijn betoog duidelijk dat Six Sigma geen nieuwe hype is, maar een solide denk- en werkwijze samengesteld uit ‘best-practices’. Six Sigma is een managementmethodiek waarmee organisaties meer grip kunnen krijgen op de processen. Centraal staan kostenbesparing, efficiency, klanttevredenheid, kwaliteitsverbetering en risicobeheersing. Het is dus veel meer dan het enkel toepassen van statistiek op een reeks getallen!

De systematiek achter Six Sigma is DMAIC. In goed Nederlands staat dit voor Define, Measure, Analyse, Improve en Control:

Stap 1: Define Het definiëren van doelstellingen op bedrijfs- en klantniveau.
Stap 2: Measure Het in beeld brengen van de meet- en stuurindicatoren voor het specifieke proces en het bepalen van de wijze waarop de voortgang van het programma wordt gemeten.
Stap 3: Analyse Het analyseren van het proces gebruik makend van data-analyse en statistische methoden.
Stap 4: Improve Het met behulp van rationele en creatieve technieken en vaardigheden zoeken naar nieuwe manieren om het proces beter, goedkoper en sneller te doorlopen.
Stap 5: Control Het borgen van de uitkomsten van de vorige stap - bijvoorbeeld door middel van monitoring van processen, standaardisatie en Poka Yoke.

Six Sigma trajecten hebben een relatief korte doorlooptijd (2-8 maanden). Kenmerkend is het teamwork. Leden van het projectteam worden zorgvuldig geselecteerd en getraind om de vereiste kennis en vaardigheden te krijgen om een project succesvol van de grond te tillen. Voor het echte statistische werk wordt de hulp ingeroepen van een ‘master black belt’.

Six Sigma Direct: kosten omlaag, omzet omhoog

Martin Loeve, directeur van Delta Change Management, heeft een op Six Sigma gebaseerde vorm van doelgericht kleinschalig veranderen ontwikkeld, genaamd ‘Six Sigma Direct’. Het was overigens zijn vrouw die kwam met het idee van deze ‘light’-versie van Six Sigma.

Six Sigma Direct richt zich op kleinschalige trajecten waarbij de investering van 15.000-50.000 euro wordt terugverdiend in 1 jaar tijd. Op enthousiaste wijze vertelt Martin Loeve over verandermanagement en de wijze waarop mensen worden geleerd om zelfstandig aan de slag te gaan met de systematische aanpak en instrumenten van Six Sigma.

Aan de hand van een fictief verbeteringstraject gingen de aanwezige leden op reis en werd de vaarkaart, met het beoogde doel en de weg ernaar toe, stapsgewijs uitgelegd. Doel van de casus was het structureel verlagen van de energiekosten binnen 6 maanden met 15%.

Na de pauze werd door de beide heren in gegaan op de menselijke aspecten; in het bijzonder de voor het welslagen van een traject zo belangrijke groepsdynamica en communicatie. De daad werd bij het woord gevoegd op het moment dat de aanwezige leden groepjes gingen vormen om kritische vragen te bedenken zoals:

- Hoe krijg je een groep nu in beweging?
- Hoe ga je om met notoire dwarsliggers?
- Wat is het verschil tussen een ‘green belt’ en een ‘black belt?
- Wat is de meerwaarde van Six Sigma als je organisatie al werkt met kengetallen en ISO 9001 gecertificeerd is?

Afsluiting

Na afloop van de bijeenkomst was er gelegenheid om, onder het genot van een drankje, na te praten. Maar niet voordat voorzitter Jan Stolwijk de heren sprekers een presentje aanbood: de bestseller “hoe gooi ik een adviseur eruit”: Subtiel Jan!

Bovendien ontvingen alle aanwezigen bij vertrek van de gastsprekers een bijzondere attentie in de vorm van een Six Sigma landkaart op posterformaat.


Het verslag is geschreven door Rob Schieman, werkzaam als bedrijfs- en organisatieadviseur bij SchipperOAZ. Voor vragen en/of reacties op dit artikel kunt u contact opnemen met hem op zijn emailadres rschieman@schipperoaz.nl

 

Webmaster Christiaan Boland |   Powered by MySQL Copyright © KwaliteitsKring Zeeland