Nieuwjaarsbijeenkomst en ALV


  homepage   wat doen we?   nieuwjaarsbijeenkomst 2008 en alv verslag   Home  Email deze pagina  Print deze pagina

Verslag ALV Kwaliteitskring Zeeland 14 februari 2008

De nieuwjaarsbijeenkomst en Algemene Ledenvergadering van de Kwaliteitskring Zeeland is dit jaar gehouden op 14 februari. De nieuwsgierigheid van de 18 aanwezige (bestuurs)leden naar het nieuwe gebouw van het TECHNUM te Vlissingen had het gewonnen van een romantisch Valentijnsavondje bij kaarslicht.

We worden namens het ROC Zeeland welkom geheten door Miep Bont, PR & Communicatieadviseur ROC.

Algemene Leden Vergadering

De bijeenkomst start met het formele gedeelte: de jaarvergadering, geleid door de voorzitter, Jan Stolwijk.
Verslag van de vorige ALV, het jaarverslag 2007, de kascontrole, de begroting 2008, de bestuurssamenstelling en de bestuursplannen passeren de revue. Opvallend is, dat de Kring moet stoppen met het organiseren van een jaarlijkse kwaliteitsdag. Ideeën voor activiteiten zijn welkom bij het bestuur! Er zijn al initiatieven voor het organiseren van discussiegroepen in samenwerking met verschillende branches.

Zie voor een uitgebreid verslag van dit gedeelte het aparte verslag van de ALV op de website.

Presentatie Technum

Vervolgens wordt het Technum geïntroduceerd door Jeroen van den Oord, clusterdirecteur Techniek van het ROC.
Het Technum is een nieuw opleidingscentrum voor de techniek in Zeeland. Momenteel zijn er 2200 leerlingen. Er is een multimediaal leercentrum en verder zijn er hightech praktijk- en practicumruimten voor de bouw- en infratechniek, werktuigbouw/metaal, laboratorium/procestechniek en elektrotechniek. In Technum werken het vmbo, mbo, hbo en het bedrijfsleven samen aan het techniekonderwijs in Zeeland. Er zijn in totaal 7 participanten en verschillende sponsoren, die zich presenteren in het gebouw o.a. door het beschikbaar stellen van materiaal, machines of praktijkopstellingen.

Visie op de technische arbeidsmarkt
Anno 2008 is er veel vraag en weinig aanbod op de technische arbeidsmarkt. Om de continuïteit van het Technum en technische ondernemingen te borgen is het zaak om in- en doorstroom van studenten te bevorderen. Het getoonde ambitieprogramma van het Technum werkt op de gebieden Innovatie & Onderwijs, HRM, Ketenaanpak, Imago en Kwaliteit en monitoring. Samenwerking met strategische partners is geboden.

Inspectie en kwaliteit
Het toezichtkader inspectie vindt plaats op instellingsniveau (jaarlijks bezoek) en per organieke eenheid (kwalitatief onderzoek). De inspectie audit kijkt naar Governance als kwaliteitsaspect (goede, efficiënte en verantwoorde leiding), Wettelijke vereisten, Toegankelijkheid, Programma, Leerproces, Trajectbegeleiding, Omgang en veiligheid en (last but not least) Rendement. Om verbetering van de kwaliteit van het onderwijs te kunnen bespreken werkt de directeur met leerlingenpanels.

Kenniswerf Vlissingen

Wim Muilenburg, lid van het bestuur ROC Zeeland leidt de discussie m.b.t. de kenniswerf in Vlissingen.
Omdat het Technum onderdeel uitmaakt van het gebied dat door de gemeente Vlissingen als Kenniswerf’ is voorbestemd, kijken we onder leiding van Wim Muilenburg vanuit de rollen van gemeente, onderwijsinstellingen, studenten, bewoners, en de bestaande bedrijven vooruit naar het concept adviesrapport wat aan het eind van de maand in de gemeenteraad zal worden behandeld.Het nieuwe college van B&W wil de ontwikkelingen krachtig ondersteunen gezien de aandacht voor dit onderwerp in de nieuwjaarstoespraak van de nieuwe burgemeester. Voor ieder is het duidelijk dat investeren in de omgeving van het Technum nodig is, vooral om te bevorderen dat studenten met overtuiging kiezen om in Vlissingen te blijven/gaan studeren…

Rondleiding
Na de presentaties verzorgen Miep Bont en Gerard Langeraar de rondleidingen door het splinternieuwe gebouw van het Cluster Techniek.

We gaan rond 21.30 uur onder dank voor de gastvrijheid en na een drankje en een hapje weer op huis aan.

De verslagen / presentaties zijn te bekijken/downloaden op het ledendeel

Presentatie Technum (180kb - PDF)


Verslag geschreven door: Ineke de Haan, FLOW Zorgsystemen Reacties op flow@zeelandnet.nlWebmaster Christiaan Boland |   Powered by MySQL Copyright © KwaliteitsKring Zeeland