Nieuwjaarsbijeenkomst + ALV Kwaliteitskring Zeeland


  homepage   wat doen we?   nieuwjaarsbijeenkomst 2010 + alv verslag   Home  Email deze pagina  Print deze pagina

Een kijkje achter de schermen

Kwaliteitskring Zeeland te gast bij Omroep Zeeland

Op woensdag 3 februari was de Kwaliteitskring, in het oude raadhuis van Oost- en West-Souburg, te gast bij Omroep Zeeland. Op het programma stond de Algemene Ledenvergadering en uiteraard een kijkje achter de schermen van Omroep Zeeland.

Algemene Ledenvergadering
Na ontvangst met koffie was het tijd voor de Algemene Ledenvergadering in studio 1. Voorzitter André de Korte gaf een toelichting op de financiële situatie en de bestuurssamenstelling. Aftredend waren Peter Hoornaert en Arie Boer. Frans van Dierendonck en André de Korte werden door de ledenvergadering herkozen, Frans zal de penningmeesterrol gaan vervullen. Fred Stroo en Peter de Dreu zijn als nieuw bestuurslid toegetreden. Jan Stolwijk meldt zich aan voor de kascontrole.

Vervolgens werd vooruit gekeken naar de toekomst van de Kwaliteitskring. Een taskforce heeft met als opdracht het onderzoeken van de standpunten en opvattingen van de leden gezocht naar een nieuwe opzet voor de Kwaliteitskring. Sleutelvragen daarbij: hoe creëren we een nieuwe dynamiek?, moeten we (meer) samenwerken? en moeten we de doelstelling verbreden?

De uitkomsten in het kort:

  • leden staan positief tegenover een breder profiel, meer richting de bedrijfskundige kant van management
  • naast kwaliteitsmanagers ook gericht op midden en hoger management
  • bredere programmaopzet, naast excursies ook sprekers met specifieke expertise en themabijeenkomsten

Aan een communicatie- en pr-plan wordt gewerkt.
Voor de beoogde nieuwe opzet, door de voorzitter als “try or die”-scenario bestempeld, is goedkeuring door de ledenvergadering vereist.
In het voorlopige programma kan de nieuwe opzet al herkend worden:

  • Boekpresentatie Management review
  • Bedrijfsbezoek Elopak en Elocoat
  • Forensisch onderzoek bij de politie
  • Discussieavond Eiland denken in Zeeland, o.l.v. Hans Adriaansens (dean Roosevelt Academy)
  • Trends en ontwikkelingen in de kwaliteitszorg, met professoren van Wageningen Universiteit
  • Innovatie in de polder, deskundigen en docenten Erasmus Universiteit

Na de ledenvergadering was het tijd voor een welkom en introductie van Omroep Zeeland door algemeen directeur Monique Schoonen en hoofdredacteur Edwin de Kort. Omroep Zeeland is de jongste regionale omroep van Nederland, gestart in 1990 met alleen radio-uitzendingen. Later is daar ook tv bijgekomen en internet (website). Monique nodigde de aanwezigen uit om te komen met prangende vragen over Omroep Zeeland (“wat wilde je altijd al weten, maar durfde je nooit te vragen”). Daarbij kwamen zaken naar voren als de positie in digitaal, een dialectenprogramma, visie en dragende pijlers van de omroep. Deze vragen werden door Monique en Edwin gebruikt als kapstok om de visie en ontwikkelingen van en binnen de omroep uitgebreid toe te lichten.
Enkele kernpunten: door de beperkte middelen (OZ  is de kleinste en heeft het kleinste verzorgingsgebied van de regionale omroepen in Nederland) is het essentieel om keuzes te maken. Belangrijke keuze is onderscheidend te zijn van landelijke zenders en actualiteiten, door te kiezen voor Zeeuws nieuws. Dat betekent tegelijk dat er veel níet wordt geprogrammeerd, met als voorbeelden een kook- of kinderprogramma. De ontwikkeling van internet “heeft alles op zijn kop gezet”. De verschillende mediakanalen worden steeds meer geïntegreerd. Er wordt gedacht vanuit verhalen, vervolgens wordt bekeken wat het snelste, meest geschikte medium is om die te publiceren.

Op het programma stond ook nog een –letterlijk- kijkje achter de schermen. We konden meekijken bij het begin van het radioprogramma “zegt u het maar” en bij het tv-nieuws van zes uur. De route naar de radiostudio voerde ons langs de verschillende redacties van de omroep, waarbij we telkens een korte toelichting kregen. In de radiostudio maakten we de start van de uitzending mee en de eerste bellers naar de studio. We waren onder de indruk van radiopresentator Corneel Droogers, die zowel de knoppen bediende als ook met de bellers in gesprek ging en gerichte vragen stelde.
Uiteraard werd van ons uiterste stilte verwacht ...

Vervolgens verplaatsten we ons in de studio van waaruit het Nieuws zou worden uitgezonden. Om presentator Koen Teulings niet te storen bij zijn voorbereidingen gingen we naar de regieruimte. Hier maakten we, na een korte toelichting, live het nieuws van zes uur mee.

Na afloop was er nog tijd voor napraten en voor een hapje en een drankje.
Het was al met al een zeer interessante ontmoeting met de mensen en de techniek van Omroep Zeeland!

Het verslag is geschreven door René Dourlein, werkzaam als adviseur bij BusinessPerformanceConsulting en op internet actief met VakantiewoningWalcheren.nl. Voor vragen en/of reacties op dit artikel kunt u contact opnemen met hem op zijn e-mailadres bpc@e-dashboard.nl.Webmaster Christiaan Boland |   Powered by MySQL Copyright © KwaliteitsKring Zeeland