NIEUWJAARSBIJEENKOMST EN ALGEMENE LEDENVERGADERING
  Nieuwjaarsbijeenkomst 2007
 * = alleen voor leden  homepage   wat doen we?   nieuwjaarsbijeenkomst 2007   Home  Email deze pagina  Print deze pagina

Kwaliteitskring Zeeland te gast bij Provincie Zeeland

Waar : Provincie Zeeland, Abdijplein, ingang Statenzaal, Middelburg
Thema : "Slagkracht met kwaliteit"
Wanneer : Woensdag 24 januari 2007
Aanvang : vanaf 19.00 uur

Kwaliteitskring Zeeland start het nieuwe jaar met een bezoek aan de Provincie Zeeland in het monumentale en unieke Abdijcomplex te Middelburg. Voorafgaand aan deze ontmoeting houdt Kwaliteitskring Zeeland haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

Het programma ziet er als volgt uit:

19.00 uur - Ontvangst met koffie/thee in de Voorhal (ingang Statenzaal)

19.30 uur - Algemene Ledenvergadering KKZ in Louise Colignyzaal

20.00 uur - Rondleiding Statenzaal door mr.drs. L.J.M. (Viek) Verdult

20.30 uur - Presentaties "SLAGKRACHT MET KWALITEIT"

1] Presentatie door gedeputeerde drs. H.(Harry) van Waveren over bestuurlijke slagkracht, en welk effect dit heeft op de omgeving, onderbouwd met concrete thema's.
De portefeuille van de heer Van Waveren omvat Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting en Stedelijke vernieuwing, Sport, Cultuur (incl. monumentenzorg en archiefinspectie), personeelszaken (incl. organisatie en kwaliteitszorg) en Coördinatie emancipatie,

De korte introductie van de heer Van Waveren vindt u ook via http://www.zeeland.nl/bestuur_organisatie/bestuur/gs/samenstelling/detail?adres_id=403

2] Presentatie door Provinciesecretaris mr.drs. L.J.M. (Viek) Verdult over de manier waarop organisatieontwikkeling met kwaliteitszorg kan bijdragen aan genoemde slagkracht. De provinciesecretaris ondersteunt en adviseert het college van Gedeputeerde Staten en woont de collegevergaderingen bij. Ook is hij hoofd van de ambtelijke organisatie en voorzitter van het provinciaal directieteam.

Een korte introductie van de heer Verdult vindt u ook via
http://www.zeeland.nl/bestuur_organisatie/organisatie/provinciesecretaris/index

21.30 uur : Afsluiting met drankje in de Voorhal

Wilt u kennis maken met de Provincie Zeeland en de ALV van Kwaliteitskring Zeeland bijwonen, dan kunt u zich nu inschrijven als deelnemer.

Voor algemene informatie over de provincie Zeeland ga naar www.zeeland.nl

Begin januari 2007 ontvangen alle leden een persoonlijk uitnodiging.

Aanmelden     Aanmeldingen

Webmaster Christiaan Boland |   Powered by MySQL Copyright © KwaliteitsKring Zeeland