Nieuwjaarsbijeenkomst 2006


  homepage   wat doen we?   nieuwjaarsbijeenkomst 2006 verslag   Home  Email deze pagina  Print deze pagina

Nieuwjaarsbijeenkomst 2006

Door René Dourlein - 28 Februari 2006
De eerste bijeenkomst van de Kwaliteitskring Zeeland in 2006 vond op dinsdag 22 februari plaats in het Zeeuws Maritiem MuZEEum te Vlissingen.
Zoals gebruikelijk werd deze eerste bijeenkomst gecombineerd met de Algemene Ledenvergadering.

De deelnemers aan deze bijeenkomst werden ontvangen in de brasserie van het MuZEEum, de Gecroonde Liefde. Daar stond de koffie, thee en cake klaar.
Al snel bleek dat het advies om op het Bellamypark te parkeren goed bedoeld, maar niet uitvoerbaar was. Het parkeerterrein stond vol. Het gerucht ging dat er een concert van BlØf plaatsvond in het nabijgelegen Arsenaaltheater. Tsja, dat kun je zo maar hebben op een dinsdagavond in Vlissingen….
De schrijver van dit verslag kende geen parkeerproblemen: eindelijk weer eens een bijeenkomst op fietsafstand! Om het persoonlijke deel van het verslag af te sluiten, maar gelijk de bekentenis dat deze geboren en getogen Vlissingen nog nooit in het MuZEEum was geweest……

Algemene Ledenvergadering
Na de koffie gingen we met de lift naar de Tobagozaal op de eerste verdieping. Daar presenteerde de voorzitter, Jan Stolwijk, het jaarverslag.
Voor de details verwijs ik naar de stukken in het ledengedeelte van de website.

Kwaliteitszorg in Zeeuwse musea
Na het formele gedeelte van de avond was het tijd voor een presentatie over kwaliteitszorg in musea door museumconsulent Leo Adriaanse. Hij verschafte een inkijkje in de wereld achter de “etalage” van een museum. Als argeloze museumbezoeker sta je niet zo direct stil bij datgene wat zich achter de schermen afspeelt. Leo begon met de UNESCO-definitie van een museum. Daarin komen termen voor als beheren, opslaan en tentoonstellen, ten behoeve van studie, educatie en genoegen.
Een museum is meer dan een collectie, de bezoeker moet zich er thuis voelen, de collectie en de wijze van presenteren moet toegankelijk zijn.
Nederland heeft de hoogste museumdichtheid ter wereld en Zeeland heeft een bovengemiddelde dichtheid.
Musea hebben steeds meer aandacht voor kwaliteitszorg. Dat begint met het formuleren van missie, doelstellingen en het opstellen van diverse plannen, zoals een beleidsplan, collectieplan of opleidingsplan. Om opgenomen te kunnen worden in het Nederlands Museumregister moet voldaan worden aan een negental basiseisen op het gebied van collectietaken, publiekstaken en bedrijfsvoering. De bekende hulpmiddelen zoals INK-model en Balanced Scorecard worden in dat verband genoemd.
Door het nemen van de klant als uitgangspunt is er sprake van een verschuiving van statisch presenteren van de collectie, naar steeds meer “hands-on” en audiovisuele opties. Met als doel de context terug te brengen bij de gepresenteerde objecten.

Geregistreerd Museum
Het doel van de museumregistratie is het zichtbaar maken, bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de Nederlandse musea, en daarmee het verantwoord beheer van het culturele erfgoed. Musea die op of boven de minimumstandaard functioneren, vervullen hun museale taak naar behoren en worden opgenomen in het Museumregister. Zij ontvangen het Certificaat Geregistreerd Museum.
Het MuZEEum is één van de negen geregistreerde Zeeuwse musea (Nederland: 361, per 1 januari 2006). Na vijf jaar volgt een herijking, zodat kwaliteit een continu aandachtspunt blijft.

Het MuZEEum
Pol Verbeeck, beleidsmedewerkers van het MuZEEum was de volgende spreker. In zijn presentatie ging hij in op het ontstaan van het MuZEEum, de combinatie van een oud bestaand pand (het Lampsinshuis) en de nieuwbouw. Ook de thematische opbouw van het MuZEEum werd door hem toegelicht. Na de theorie, was het tijd voor de praktijk: een rondleiding door het MuZEEum. Daarbij werd ook zichtbaar hoe invulling was gegeven aan het klantvriendelijk presenteren, zoals in de presentatie van Leo Adriaanse aan de orde kwam.

Na afloop van de rondleiding was er nog tijd voor een hapje en een drankje in de brasserie, waarmee deze interessante blik achter de museumschermen werd besloten.


Het verslag is geschreven door René Dourlein, werkzaam als adviseur bij BusinessPerformanceConsulting. Voor vragen en/of reacties op dit artikel kunt u contact opnemen met hem op zijn emailadres bpc@e-dashboard.nl. De foto’s zijn door Robert Bakker gemaakt.

Webmaster Christiaan Boland |   Powered by MySQL Copyright © KwaliteitsKring Zeeland