Nieuwjaarsbijeenkomst 2005


  homepage   wat doen we?   nieuwjaarsbijeenkomst 2005 verslag   Home  Email deze pagina  Print deze pagina

Algemene Ledenvergadering en het Waterschap “Koers op Kwaliteit”

Door Rene Dourlein - 24-02-2005
Op donderdag 24 februari vond de Algemene Ledenvergadering van de Kwaliteitskring Zeeland plaats. De Kwaliteitskring was te gast in het nieuwe kantoor van Waterschap Zeeuwse Eilanden (WZE) in Middelburg.
Aansluitend op de ledenvergadering werd ons een kijkje gegund in de keuken van het Waterschap, door middel van een algemene presentatie, een dvd-presentatie over het nieuwe gebouw en een presentatie van het project Koers op Kwaliteit.
De bijeenkomst werd bezocht door ongeveer 40 personen.

Algemene Ledenvergadering
Voorzitter Jan Stolwijk heette iedereen welkom en verzorgde het formele gedeelte van deze bijeenkomst. Het financiële verslag over 2004 werd gepresenteerd en toegelicht en een voorstel voor royement van leden die, ondanks betalingsherinneringen, hun lidmaatschapsbijdrage niet betalen werd aangenomen.
Ook werden nieuwe bestuursleden gekozen: Jaco Soffels (Vedior) vervangt Marlies Oggel in het bestuur en Arie Boer (Arkema, de nieuwe naam voor Atofina) neemt de plaats in van Wim Geuze. Het penningmeesterschap van Wim Geuze gaat binnen het bestuur over naar Peter Hoornaert.
Ko Leenknegt heeft zich teruggetrokken als bestuurslid, dit wordt in het bestuur gecompenseerd door Annet van de Ree (secretaresse) in het bestuur op te nemen.
Ook de kascontrolecommissie werd weer op sterkte gebracht: Frans van Dierendonck was aftredend lid. Dhr. J.L. Doddema, sectorhoofd samenlevingszaken Gemeente Noord-Beveland en sinds kort lid van de Kwaliteitskring, meldde zich aan als nieuw lid van deze commissie.
Vervolgens werd het voorlopige programma voor 2005 gepresenteerd.
Speciale aandacht werd gevraagd voor het project MVO-Blikopener, gesponsord door CSR Academy en de Provincie Zeeland. Voor een gering bedrag kunnen bedrijven daar aan meedoen (nadere informatie volgt later).

De presentatie kunt u downloaden in het leden gedeelte bij het onderdeel jaarverslagen.

Na een goed verzorgde lunch was het woord aan de heren van Stee en Jobse van het Waterschap.

Algemene presentatie WZE en nieuwbouw
Rinus van Stee, KAM manager van WZE, begon dit deel met een algemene presentatie over het Waterschap, “vooral bekend van de envelop die iedereen in zijn bus vindt.”
Onder het motto “onbekend maakt onbemind” werd een beeld gegeven van WZE. Antwoord werd gegeven op de vragen Wat is een Waterschap, welke taken verricht WZE en hoe is het Waterschap georganiseerd.
Zijn inleidende sheet vermeldde “WZE, soms onzichtbaar maar altijd noodzakelijk” en “wellicht te weinig zichtbaar waardoor onbemind”. Door de genoemde vragen te beantwoorden werd een stap gezet richting “bekend en (meer) bemind”. De inhoud van de presentatie, die u ook op deze website kunt vinden, was wat dat betreft zeer informatief. Ook uit de vragen die na afloop van de presentaties werden gegeven kwam naar voren dat de specifieke positie en de taken van het Waterschap verduidelijking behoefden én kregen.
Aansluitend werd door middel van een dvd-presentatie een kijkje gegund in het nieuwe, markante, gebouw van het Waterschap. Voor alle bezoekers lag na afloop een exemplaar van deze dvd gereed om mee naar huis te nemen. Om zelf nog eens te bekijken, maar liefst ook aan anderen te laten zien…

Koers op Kwaliteit
Bram Jobse, intern organisatieadviseur van WZE, presenteerde vervolgens de organisatie-ontwikkeling van WZE sinds 1996. Dit project heeft de naam “Koers op Kwaliteit”.
De fusie van vier waterschappen en een wegschap en het sturings- en managementconcept voor waterschappen (SMC1) stonden aan de basis. Dit SMC1 heeft een viertal peilers: cultuurmanagement, financieel management, informatiemanagement en personeelsmanagement. In 1998 werd de balans opgemaakt voor elk van deze aspecten. Met SMC2 werd een aanvulling gegeven: streven naar een meer bedrijfsmatige cultuur en meer prikkels om de betrokkenheid te vergroten.
Eind 2003/begin 2004 werd een organisatie-ontwikkelingstraject gestart aan de hand van het INK-model.
Het INK-model werd daarbij bewust niet als dogma beschouwd, maar als leidraad.
Na een zelfevaluatie met Dagelijks bestuur, managementteam en middenkader (afdelingshoofden) werden actieplannen geformuleerd en verbeterteams (“quick wins”) gestart.
In een maandelijkse nieuwsbrief werd het project continu onder de aandacht gebracht en gehouden. Daarbij was niet alleen aandacht voor successen, maar ook voor de minder succesvolle zaken. Momenteel wordt gewerkt aan een waterschapsdashboard en het ontwikkelen van prestatie indicatoren.
Het project werd in deze presentatie op een interessante manier uitgediept.
Ook deze presentatie is beschikbaar op deze website.

Afsluiting
Na afloop van de bijeenkomst was er gelegenheid om na te praten met de sprekers en de andere aanwezigen, zoals gebruikelijk onder het genot van een drankje.
Terwijl de strooiwagens de gemeentelijke en waterschapswegen begaanbaar hielden kwam er een eind aan deze interessante bijeenkomst in een indrukwekkend gebouw.


Het verslag is geschreven door René Dourlein, werkzaam als adviseur bij BusinessPerformanceConsulting. Voor vragen en/of reacties op dit artikel kunt u contact opnemen met hem op zijn emailadres bpc@e-dashboard.nl.

 

Webmaster Christiaan Boland |   Powered by MySQL Copyright © KwaliteitsKring Zeeland