Kwaliteitscafé 2006


  homepage   wat doen we?   kwaliteitscafé 2006   Home  Email deze pagina  Print deze pagina

Kwaliteit en innovatie – vriend of vijand?

Door Rob Schieman - 27 april 2006
In het hart van Terneuzen, aan de kop van de Noordstraat, bevindt zich café De Vriendschap. Een oud, bruin café waarvan de geschiedenis teruggaat tot 1840. Wat café De Vriendschap zo anders maakt is dat het zichzelf is gebleven, al die tijd. Dus zonder radicale vernieuwing of noviteiten. Grappig dat juist hier twee pleitbezorgers van vernieuwing, ieder op geheel eigen wijze, op dinsdag 25 april hun visie gaven op kwaliteit en innovatie. Het werd een boeiende bijeenkomst die leidde tot soms verhitte discussies onder de deelnemers!

Zo’n 30 leden namen deel aan de bijeenkomst waar twee gastsprekers, Anneloes Cordia en Jankees Oom, hun mening gaven omtrent het thema “kwaliteit en innovatie – vriend of vijand?”.

 

Anneloes Cordia ging als eerste van start en maakte in haar betoog duidelijk dat de disciplines kwaliteitsmanagement en innovatie naar elkaar toe zijn gegroeid. De veranderende omgeving noopt organisaties ertoe de blik naar buiten te richten en samenwerkingsverbanden aan te gaan. Kwaliteitsverbetering realiseer je door integrale productontwikkeling in multidisciplinaire teams”, aldus Anneloes.

 

Jankees Oom gaf in zijn relaas aan dat innovatie toch vooral in de genen zit, een kwestie van cultuur: Bestaande waarden leiden tot bestaande bedrijvigheden en nieuwe waarden leiden tot nieuwe bedrijvigheden. Het verbeteren van het bestaande is niet hetzelfde als innoveren, aldus Jankees. Innoveren = Denken x Doen. Innoveren is iets doen wat niemand anders doet. Het paradoxale van dit alles is gelegen in de gelijktijdigheid van bestaande en nieuwe waarden.”

Na de uiteenzettingen van beide sprekers gingen de aanwezigen in debat volgens de bekende ‘Lagerhuisformule’. Dit alles onder toeziend oog van (dag)voorzitter Robert Bakker. Een aantal prikkelende stellingen werden door hem aan de deelnemers voorgeschoteld. De degens werden gekruist en argumenten gingen over en weer. Gelukkig leverde het debat enkel winnaars op. Iedereen kreeg na afloop een (gesigneerd) boek van Anneloes Cordia mee naar huis!


Het verslag is geschreven door Rob Schieman, werkzaam als bedrijfsadviseur/coach bij SchipperOAZ. Voor vragen en/of reacties op dit artikel kunt u contact opnemen met Rob op zijn emailadres rschieman@schipperoaz.nl. De foto’s zijn gemaakt door Ineke de Haan en Rob Schieman.

Over de auteurs

Mevrouw ir Anneloes Cordia is landelijk bekend auteur van o.a. het boek ‘Praktijkhandboek innovatiemanagement - Handleiding voor procesopzet conform ISO 9001: 2000’.

Jankees Oom is innovatiedeskundige, inspirator voor radicale vernieuwing en pleitbezorger voor meer aandacht voor het innovatief DNA van organisaties.

Klik hier voor een foto-impressie van de bijeenkomst.

Een uitgebreid verslag van de bijeenkomst wordt in juni gepubliceerd in Sigma. Klik hier voor het artikel 'Kwaliteit en Innovatie versterken elkaar', van de hand van ir. Anneloes Cordia.

Download hier de powerpoint presentatie van Anneloes CordiaWebmaster Christiaan Boland |   Powered by MySQL Copyright © KwaliteitsKring Zeeland