KKZ meets Second Tuesday


  homepage   wat doen we?   kkz meets second tuesday   Home  Email deze pagina  Print deze pagina

KKZ meets Second Tuesday 13 mei 2008, Hotel Goes

Op 13 mei ontmoette KKZ Second Tuesday. Second Tuesday is een maandelijkse bijeenkomst van de Zeeuwse Vereniging van ICT ondernemers (ZVIO). De doelen van deze vereniging zijn:

  1. Herkenbaarheid naar de buitenwereld
  2. Kwaliteitsverbetering
  3. Samenwerking
  4. Belangenbehartiging

Jeroen van Schaik (marketingmanager ZeelandNet Zakelijk) beet de spits af met een presentatie over trends in automatisering. Daarna was het de beurt aan onze voorzitter Jan Stolwijk met een introductie van KKZ aan de deelnemers van ZVIO. Vervolgens nam Ad Franse (voorzitter ZVIO) het over en lichtte de opzet van ZVIO en Second Tuesday toe (zie presentaties).

Soft Systems Methodology (SSM)

Na de pauze gaf Hans de Bruin (lector ICT Hogeschool Zeeland) een presentatie over Soft Systems Methodology (SSM). Dit is een praktische aanpak om alledaagse, problematische situaties te verbeteren. Het biedt een raamwerk en bestaat uit een verzameling van principes.

De kracht van deze aanpak ligt in de aandacht voor de menselijke factoren in problematische situaties. SSM houdt rekening houdt met de complexiteit van problematische situaties, meestal veroorzaakt doordat mensen verschillende wereldbeelden erop nahouden. Bij de aanpak worden wereldbeelden over een problematische situatie opgesteld en worden activiteiten gedefinieerd om de situatie te verbeteren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van simpele laagdrempelige schema’s die helpen de probleemsituatie te analyseren. Kenmerkend voor deze schema’s is het gebruik van afbeeldingen. De HZ past op dit moment SSM toe om nieuwe oplossingen te bedenken voor het centraal stellen van de patiënt in de gezondheidszorg.

Kwaliteit en ICT

Tijdens de bijeenkomst bleek dat er voor ICT ondernemers, buitenom eisen van klanten, m.n. kwaliteitseisen worden gesteld vanuit leveranciers van software (Microsoft). Hierbij gaat het vooral om kennis van de software en toepassingsmogelijkheden. Knelpunt is dat het belang van het goed toepassen van ICT in de organisatie vaak onderschat wordt door topmanagement (onderzoek Ernst en Young). Dit komt meestal door onbekendheid met ICT.

Daarnaast valt of staat het effectief toepassen van ICT-oplossingen met een reeds goed ingerichte organisatie. Het implementeren van een bepaalde tool of software op zich is geen doel, maar een middel om iets anders te bereiken (zoals het centraal stellen van de patiënt in de zorg).


Verslag geschreven door: Adriënne Laan, SKF Asset Management Services

Presentatie Soft Systems Methodology
Presentatie Trends in ICT
Presentatie KKZ

 Webmaster Christiaan Boland |   Powered by MySQL Copyright © KwaliteitsKring Zeeland