Ter Weel: “Focus op de Mens.”


  homepage   artikelen   focus op de mens   Home  Email deze pagina  Print deze pagina

Ter Weel: “Focus op de Mens.”

Door Peter de Jong - 15-08-2003
"Capaciteit van mensen en middelen optimaal benutten, dat is in de kern voor mij kwaliteit", zegt Sjolanda Huls enthousiast. Sjolanda is opleidingscoördinator / kwaliteitsmedewerker bij Stichting Ter Weel. Een verzorgings- verpleeghuis, met vestigingen in Goes en Krabbendijke. In totaal werken zo’n 550 medewerkers bij Ter Weel, die garant staan voor de dagelijkse zorg voor de bewoners.

‘Ter Weel is een zorggerichte open organisatie, met de voeten op grond. We zijn echte doeners, lekker werken niet te veel zeuren", vervolgt Sjolanda. Werken aan kwaliteit, want dat is zeker zeer belangrijk, moet dan ook met niet te veel papier gepaard gaan. "Het moet geen papieren tijger worden, dat past totaal niet bij ons".


Wat doen jullie dan om de kwaliteit te bewaken?
"We gebruiken het MIK-V systeem. MIK-V staat voor: Model Intern Kwaliteitssysteem Verpleeghuizen. Het systeem gaat uit van een kwaliteitsmanagement-piramide waarin de cliënt, als vanzelfsprekend, het hoogst in de piramide zit.

 

De verschillende bouwstenen vormen de elementen in het kwaliteitszorgsysteem. Iedere bouwsteen bevat waar een aantal onderwerpen waar aandacht aan besteed wordt. Deze worden gebruikt als onderlegger voor het meten van kwaliteit.

Het interne kwaliteitssysteem zorgt er voor dat het totaal van de piramide het blok van de cliënt voortdurend blijft ondersteunen. Dit gebeurt op het contactvlak van de instelling met de cliënt: de directe zorg- en dienstverlening.

Een intern kwaliteitssysteem brengt samenhang en dynamiek in de onderdelen van de kwaliteitsmanagementpiramide van het verzorgings- verpleeghuis. Het intern kwaliteitssysteem reageert voortdurend op de verschillende invloeden die op het geheel worden uitgeoefend. Dit kunnen invloeden zijn die direct te maken hebben met de cliënt, bijvoorbeeld een verandering van de hulpvraag waardoor het zorgaanbod moet worden bijgesteld.

Dit kunnen ook invloeden zijn met een andere achtergrond:

  • Veranderingen in financiering
  • Het bijkomen of juist verdwijnen van een concurrerende zorgaanbieder in de regio
  • Veranderingen in regelgeving op divers gebied
  • Nieuwe doelgroepen
  • Nieuwe vormen van samenwerking met andere zorgaanbieders.

Bovenstaande punten hebben allemaal invloed op de kwaliteit. En: intern moet je ook meten. ,,Zo hebben we visitatierondes ingevoerd", vervolgt Sjolanda Huls haar verhaal. ,,Intern gaan medewerkers naar andere afdelingen om na te gaan of er gewerkt wordt volgens de opgestelde protocollen. Hier wordt een observatielijst voor gebruikt. In het begin was dit wel even wennen, omdat het toch je collega’s zijn die je ‘beoordeelt’. Daarnaast houden we een grootschalig cliëntenonderzoek, waarin we nagaan wat onze bewoners van de geleverde kwaliteit vinden." Deze onderzoeken leveren doorgaans ook een aantal verbeterpunten op.

Kwaliteitscirkels

Deze verbeterpunten worden concreet aangepakt door te werken met kwaliteitscirkels. "In zo’n kwaliteitscirkel gaan een aantal mensen aan de slag om na te gaan hoe de verbetering tot stand gebracht kan worden. De cirkel doet concrete aanbevelingen", zegt Sjolanda. "Dat cyclisch proces moet goed op gang komen (meten - verbeteren - checken) bij de medewerkers. Dit moet in de hoofden van de mensen terecht komen. Een procesbegeleider coördineert en begeleidt het verbeterproces met de groep. De procesbegeleider is een belangrijke schakel om echte verbeteringen goed van de grond te laten komen." En Sjolanda begeleidt op haar beurt weer de procesbegeleiders en bewaakt het proces. Gegevens over vorderingen worden in een speciaal computerprogramma ingevoerd en dient als monitor van de uitgezette acties.

Naast het MIK-V heeft Ter Weel gekozen voor Investors in People als instrument om een extra kwaliteitsslag te maken met betrekking tot de ontwikkeling van haar medewerkers. Het keurmerk Investors in People koppelt de organisatiedoelstellingen aan de ontwikkeling van medewerkers.

"Zo is de cirkel weer rond", besluit Sjolanda. "We gaan nu heel gericht na welke vaardigheden medewerkers nodig hebben om een zo’n optimaal mogelijke kwaliteit te kunnen bieden aan onze bewoners." Bij alles dus een duidelijke Focus op de Mens, zowel voor de bewoner als voor de medewerker.


De auteur is redactielid van de Kwaliteitskring Zeeland website en in het dagelijks leven werkzaam als adviseur bij RPCZ-TAO. Voor vragen en/of reacties op dit artikel kunt u contact opnemen met hem op emailadres pdejong@rpcz.nl of telefoonnummer 0118-628851Webmaster Christiaan Boland |   Powered by MySQL Copyright © KwaliteitsKring Zeeland