Duurzame Energie


  homepage   wat doen we?   duurzame energie   Home  Email deze pagina  Print deze pagina

Verslag bijeenkomst Duurzame energie, Zeeuwse energie d.d. 24 juni 2008

In boerderijrestaurant De Baeckermat te Westdorpe met uitzicht op de Zeeuws-Vlaamse polders, spraken Frank van den Heuvel, directiesecretaris Delta NV, en Paul Cuelenaere, HESQ manager Yara Sluiskil, voor een select gezelschap van de kwaliteitskring over enkele Zeeuwse initiatieven op het gebied van de verduurzaming van energie.

Na een korte introductie van onze voorzitter Jan Stolwijk nam Frank van den Heuvel van Delta NV het woord. In rap tempo schetste Frank aan het aandachtig luisterend publiek de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie.

Bij de vorming van het energiebeleid op Europees en nationaal nivo spelen volgens Frank vijf issues een belangrijke rol. Dit zijn prijs, governance, leveringszekerheid, energietransitie en geopolitiek. Binnen de “Heilige Driehoek” bedrijven de beleidsmakers van Delta NV het politieke spel, met als voornaamste tegenspelers de milieubeweging (inzet: schoon), TenneT (inzet: leveringszekerheid) en de consumentenbond (inzet: prijs). Besluiten worden genomen met een tijdshorizon van tot wel 50 jaar. De realisatie van het windpark bij St. Annapolder, de gasgestookte Sloecentrale en een mogelijke tweede kerncentrale te Borsele: het zijn initiatieven die een lange adem vereisen. Duurzaam is een megatrend waar men de ogen niet voor kan sluiten. Toch kan Delta niet alles ‘duurzaam doen’, zo geeft Frank te kennen. Investeringen moeten zichzelf terugverdienen en de prijs van energie speelt ook een rol. We willen wel groene stroom, maar willen we er ook voor betalen? Ons consumenten bin zuunig, nietwaar!?

Paul Cuelenaere nam na een korte koffiepauze het spreekwoordelijke stokje over van Frank en vertelde het publiek over Yara Sluiskil en de levering van restwarmte ten behoeve van de glastuinbouw in Zeeuws-Vlaanderen. Bij Yara Sluiskil zijn 600 medewerkers werkzaam. 95% van het aardgas komt via een pijpleiding het proces binnen en wordt verbruikt ten behoeve van de productie van ondermeer ammoniak. Een continu proces dat eens per 5 jaar wordt stilgelegd voor onderhoud. Met gepaste trots spiegelde Paul de deelnemers voor dat Yara Sluiskil nog steeds het wereldrecord ‘on stream’ in bezit heeft: maar liefst 1.375 achtereengesloten dagen is er zonder stop gedraaid. Verduurzaming en efficiënt gebruik van energie staan hoog op de agenda van Yara. Beter en slimmer omgaan met energie is pure winst. Voor het milieu houdt dit met name in een nuttige inzet van restwarmte voor plantengroei in de kassen (in plaats van rechtstreekse emissie naar lucht of het kanaal) en het veel minder verstoken van aardgas door de naastgelegen glastuinders. Beter een goede buur dan een verre vriend!

Na een afsluitend drankje trokken de deelnemers weer huiswaarts. Een plezierige, zonovergoten bijeenkomst rijker.

Download presentatie Yara
Download presentatie Delta


Het verslag is geschreven door Rob Schieman, werkzaam als bedrijfsadviseur/coach bij SchipperOAZ (www.schipperoaz.nl).Webmaster Christiaan Boland |   Powered by MySQL Copyright © KwaliteitsKring Zeeland