Leren en evalueren bij de brandweer


  homepage   wat doen we?   bij de brandweer   Home  Email deze pagina  Print deze pagina

Verslag Bijeenkomst kwaliteitskring – Brandweer Terneuzen

Door René Dourlein - 20-04-2004
Dinsdag 20 april was de Kwaliteitskring te gast bij Dethon Industrie Terneuzen voor een bijeenkomst met als thema “Leren en evalueren bij de Brandweer”.

Winanda van den Ende, officier preparatie en Kees Overdulve, plaatsvervangend commandant, beide van de brandweer Terneuzen, gaven op deze avond een interessant beeld van de toegenomen specialisatie en professionalisering van de brandweer en de effecten daarvan op en voor vrijwilligers en beroepsbrandweermensen.

Helaas was er maar een vijftiental mensen aanwezig op deze bijeenkomst. Jammer!

Een positief gevolg van deze lage opkomst was wel dat er sprake was van een hoge mate van interactie tussen de sprekers en de aanwezigen. Tijdens de presentaties werd actief ingehaakt en werden diverse vragen gesteld en beantwoord.

Brandweer Terneuzen bestaat uit 11 verschillende posten, 220 vrijwilligers en 12 beroepsmensen. De aangescherpte regelgeving “na Volendam en Enschede” en de toenemende professionalisering heeft tot grote veranderingen geleid voor de brandweerkorpsen in Nederland.

In Terneuzen kwam daar ook nog het samengaan van gemeentes bij als complicerende factor: verschillende korpsen met een eigen identiteit enerzijds en een toenemende behoefte aan standaardwerkwijzen en uitwisselbaarheid anderzijds.

Leidraad voor de presentaties was de zogenaamde veiligheidsketen:

Pro-actie: bijvoorbeeld meedenken over de locatie van een nieuw ziekenhuis.

Preventie: bijvoorbeeld de aspecten voor het verkrijgen van een gebruiksvergunning.

Preparatie: oefenen, opleiden, onderhoud materieel.

Repressie: “blussen” (maar: “….brandweer is meer dan alleen blussen…” leerde één van de sheets ons).

Nazorg: opvang slachtoffers, opvang eigen medewerkers, afwikkelen schadeclaims, evaluatie van incidenten en vertalen naar de voorgaande drie stappen in de veiligheidsketen.

In de pauze kregen we de mogelijkheid om een brandweerauto van het korps van dichtbij te bekijken, met een toelichting door een brandweerman.

Landelijk zijn er eisen gesteld aan opleiden (“Leidraad Oefenen”), voor basis- en specialistische vaardigheden. Winanda vertelde hoe dat vertaald werd naar beleid en praktijk.

Uiteraard kwam ook de Westerscheldetunnel aan de orde, waarvoor een specifieke aanpak geldt met protocollen, “aanvalsplannen”, duidelijke taakverdeling en prioriteiten.

Primaire taak bij een incident in de tunnel is het voorkomen van escalatie, maar niet ten koste van alles. Hoewel er als onderdeel van de nazorg een draaiboek voor slachtoffers onder het eigen personeel ligt (“…je hoopt het nooit nodig te hebben, maar het moet niet zo zijn dat je als het gebeurt nog moet gaan nadenken wat je moet doen…”) staat de veiligheid van de eigen mensen voorop.

Nazorg voor het personeel begint met het napraten na een inzet. Door te observeren en met name te letten op “afwijkend” gedrag wordt geprobeerd om te voorkomen dat mensen met traumatische ervaringen blijven lopen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van hiervoor opgeleide eigen mensen per ploeg. Zij hebben de ervaring en kennen de mensen beter dan bijvoorbeeld medewerkers van Slachtofferhulp. Zo nodig wordt uiteraard specialistische hulp ingeschakeld.

Door opleiden, oefenen, evalueren én terugkoppelen wordt continu gewerkt aan een goed uitgerust korps.

Dat gaf in elk geval voldoende vertouwen om ook weer door de tunnel huiswaarts te gaan, terugkijkend op een interessante bijeenkomst waar een goed beeld is gegeven van de uitdagingen waarmee de brandweer wordt geconfronteerd en de professionele wijze waarop brandweer Terneuzen daar mee omgaat.


Het verslag is geschreven door René Dourlein, werkzaam als adviseur bij Business Performance Consulting. Voor vragen en/of reacties op dit artikel kunt u contact opnemen met hem op
zijn emailadres bpc@e-dashboard.nl.Webmaster Christiaan Boland |   Powered by MySQL Copyright © KwaliteitsKring Zeeland